Nhảy tới nội dung

Cộng đồng JOC

  1. BƯỚC 1

    Theo dõi thông tin mới nhất!

    JOC không chỉ cung cấp thông tin về doanh nghiệp web3 thông qua Twitter và Discord mà còn qua Podcast.

  2. BƯỚC 2

    Lấy Membership NFT và Mã thông báo JOC từ Bảng Điều Khiển JOC!

    NFT phát hành trên JOC có thể được xem trên bảng điều khiển. Những ai sở hữu NFT còn được hưởng lợi ích như mời tham gia sự kiện.

Tin tức JOC