Nhảy tới nội dung

Phát hành Stablecoin

Ngân hàng Kiraboshi, Ngân hàng Mọi người, và Ngân hàng Shikoku đã thông báo về việc thực hiện thử nghiệm, tiến tới việc phát hành stablecoin (đồng tiền ổn định) theo luật lệ của Nhật Bản, cùng với việc phát hành stablecoin đề cập đến tiền tệ nước ngoài, thông qua việc phát triển dự án với nhiều tổ chức tài chính khác.