Nhảy tới nội dung

Cơ chế phí giao dịch của Japan Open Chain

1. Gas

Gas được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch trên blockchain của Japan Open Chain. Lượng gas cần thiết cho mỗi giao dịch phụ thuộc vào độ phức tạp của giao dịch đó. Việc chuyển token đơn giản cần 21,000 gas, trong khi giao dịch phức tạp hơn (ví dụ, được sử dụng trong Tài chính Phân quyền DeFi) có thể cần hơn 1,000,000 gas.

Gas có một giá cả, được gọi là "giá gas". Giá gas được biểu thị bằng gwei, với 1 token = 1× 10^9 (1,000,000,000) gwei. Khi giá gas là 100 gwei, một giao dịch 21,000 gas sẽ tốn 21,000 × 100 = 2,100,000 gwei (0.0021 token) = phí gas.

2. Giá Gas

Lượng gas cần cho một giao dịch là cố định, nhưng giá gas thay đổi. Người dùng có thể thiết lập giá gas khi gửi giao dịch (điều này thường được thực hiện tự động bởi phần mềm ví), và sau đó, giao dịch được xác nhận bởi validator, và phí giao dịch dưới dạng phí gas được thanh toán cho validator đã xác nhận.

<Lưu ý>

  • Token này không được công ty Japan Blockchain Infrastructure Inc., công ty phát hành, bảo đảm hoàn tiền hoặc quy đổi. Token này chỉ có thể được sử dụng với mục đích này là token phí.
  • Token này dự kiến sẽ được niêm yết thông qua IEO (Initial Exchange Offering) tại sàn giao dịch tiền mã hóa của Nhật Bản, để công dân Nhật Bản sinh sống tại Nhật Bản có thể mua. Do đó, công dân Nhật Bản sinh sống tại Nhật Bản không thể mua cho đến thời điểm diễn ra IEO. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại đây.