Nhảy tới nội dung

Lấy Token Mạng Thử Nghiệm

Token mạng thử nghiệm JOC có thể dễ dàng lấy từ Bảng điều khiển JOC.

1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển JOC

Đăng nhập vào Bảng điều khiển JOC từ nút đăng nhập ở góc phải trên cùng của trang web Japan Open Chain.

  • Khi đăng nhập bạn cần kết nối với ví của mình.

2. Lấy token mạng thử nghiệm từ trang dành cho nhà phát triển

Click vào mục "Dành cho Nhà Phát Triển" ở cột bên trái và sau đó click vào nút "Lấy Token Mạng Thử Nghiệm". Bạn sẽ thấy được "10.0 JOCT".