Nhảy tới nội dung

JOC Dashboard là gì

JOC Dashboard là một ứng dụng web có thể được sử dụng bởi tất cả người dùng của Japan Open Chain. Nó vừa là nơi để kiểm tra số dư của JOC Token - đồng token cần thiết cho các giao dịch trên Japan Open Chain, vừa là một trang web tổng hợp hỗ trợ phát triển các ứng dụng phân tán (DApps) và NFT. Ngoài ra, khi đăng ký với cộng đồng Japan Open Chain qua JOC Dashboard, bạn sẽ nhận được thông tin mới nhất về các thí nghiệm, hội thảo và học tập.