Nhảy tới nội dung

Phát triển tương lai

Ngoài ra, Japan Open Chain dự kiến sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu bổ sung về phát triển blockchain như sau:

 • Cải thiện protocol
  • Nâng cao TPS thông qua nghiên cứu kỹ thuật, đạt được khả năng chống lượng tử, và tăng cường độ robustness khác.
 • Mở rộng công cụ & ứng dụng thông minh
  • Tăng cường tính dễ sử dụng thông qua phát triển công nghệ ví và ứng dụng
  • Mở rộng tính tiện lợi thông qua hỗ trợ smart account như EIP4337
 • Interoperability của blockchain (cầu nối giữa các chuỗi khác)
  • Mục tiêu hoạt động như một phần của mạng lưới blockchain quy mô toàn cầu thông qua việc mở rộng khả năng tương tác với các blockchain khác.