ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การออกสกุลเงิน สเตเบิลคอยน์

ธนาคาร Kiraboshi, ธนาคาร Minnano, และธนาคาร Shikoku รวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ประกาศทำการทดลองเพื่อเตรียมการออกสกุลเงิน สเตเบิลคอยน์ ที่อิงกับเงินเยนของญี่ปุ่นและสกุลเงินต่างประเทศตามกฎหมายของญี่ปุ่น。