ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลไกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Japan Open Chain

1. แก๊ส

แก๊ส ถูกใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนบล็อคเชนของ Japan Open Chain ปริมาณแก๊สที่จำเป็นสำหรับแต่ละธุรกรรมขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกรรมนั้นๆ การโอนโทเค็นแบบง่ายๆ ต้องการแก๊ส 21,000 แต่ธุรกรรมที่ซับซ้อนกว่า (เช่น การใช้งานใน Decentralized Finance DeFi) อาจต้องการแก๊สมากกว่า 1,000,000 แก๊ส

แก๊สมีราคาที่เรียกว่า "ราคาแก๊ส" ราคาแก๊สถูกนับเป็น gwei โดย 1 โทเค็น = 1×10^9 (1,000,000,000) gwei หากราคาแก๊สอยู่ที่ 100 gwei ธุรกรรมที่ใช้แก๊ส 21,000 จะมีต้นทุนเท่ากับ 21,000 × 100 = 2,100,000 gwei (0.0021 โทเค็น)

2. ราคาแก๊ส

ปริมาณแก๊สที่ต้องการสำหรับธุรกรรมเป็นค่าคงที่ แต่ราคาแก๊สมีการแปรผัน ผู้ใช้สามารถตั้งราคาแก๊สได้ขณะส่งธุรกรรม (ซึ่งมักจะถูกระบุโดยซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินโดยอัตโนมัติ) หลังจากนั้นธุรกรรมจะได้รับการยืนยันโดย ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และค่าธรรมเนียมแก๊สจะถูกชำระให้กับ ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ที่ยืนยัน

<ข้อควรระวัง>

  • โทเค็นนี้ไม่ได้รับการรับรองหรือการแลกเปลี่ยนจากบริษัทญี่ปุ่นบล็อคเชน บาสิส (JBC) ซึ่งเป็นผู้ออก โทเค็นนี้เป็นเพียงโทเค็นค่าธรรมเนียมที่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  • โทเค็นนี้จะสามารถซื้อได้โดยชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นผ่านการเสนอขายแรกเริ่ม (IEO) ที่ Exchange ของญี่ปุ่นเท่านั้น ดังนั้นจนถึง IEO ชาวญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยในประเทศจะไม่สามารถซื้อได้ สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่นี่