ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับขั้นตอนการเชื่อมต่อ เทสเน็ต JOC

เอกสารนี้เค้าโครงขั้นตอนสำหรับการสร้างโหนด Geth บนสภาพแวดล้อมของผู้ใช้และเชื่อมต่อเข้ากับ เทสเน็ต ของ Japan Open Chain สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน RPC Endpoints เพื่อเชื่อมต่อกับ dApps กรุณาดูที่ที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเชื่อมต่อมีดังต่อไปนี้:

1. การติดตั้ง Geth

ติดตั้ง Geth บน PC ที่ใช้เชื่อมต่อ。(Geth เวอร์ชัน 1.13.5 ได้รับการทดสอบและยืนยันแล้วว่าสามารถทำงานได้) https://geth.ethereum.org/docs/getting-started/installing-geth

2. การตั้งค่าเริ่มต้น

สร้างไดเรกทอรีสำหรับข้อมูลในไดเรกทอรีที่คุณเลือก ที่นี่เราจะใช้ 'data' เป็นตัวอย่าง

Unset
$ mkdir data

ในไดเรกทอรีข้อมูลที่สร้างขึ้น สร้างไฟล์ 'genesis.json' ซึ่งจะบรรจุข้อมูลบล็อก

Unset
$ sudo vi data/genesis.json

สำหรับข้อมูลในไฟล์ genesis.json สามารถดูได้จากไฟล์ที่แนบมา

3. การเริ่มต้น Geth

ทำการเริ่มต้น Geth โดยให้ระบุไฟล์ genesis.json ที่สร้างขึ้น ดำเนินการตามคำสั่งด้านล่าง

Unset
$ geth init --datadir data data/genesis.json

4. การซิงค์

ทำการซิงค์กับโหนดที่ต้องการเชื่อมต่อ หากต้องการเชื่อมต่อกับ node-1 ให้ดำเนินการตามคำสั่งดังต่อไปนี้

Unset
$ geth --datadir data --networkid=361257328
--bootnodes="enode://ba571177c1c4e85103a323713f72781b1a9ea6ca7316660c
22629bb3fb7565a0436e337b9cfe84140faea510bb156fbe125f96ce7f916ad6914c3
58630559f77@43.206.223.86:30303" -http.api
"clique,personal,eth,net,web3,miner,admin" --http.corsdomain="*"
--http --http.addr="0.0.0.0" --http.port=8546 --snapshot=false
--syncmode="full"

พารามิเตอร์สำหรับทดสอบเครือข่ายมีดังต่อไปนี้:

NodeNetwork IDenode
Public Cluster-node-1361257328enode://ba571177c1c4e85103a323713f72781b1a9ea6ca7316660c22629bb3fb7565a0436e337b9cfe84140faea510bb156fbe125f96ce7f916ad6914c358630559f77@43.206.223.86:30303
Public Cluster-node-2361257328enode://8aa6f351eff4bee5d3a6a72ca5820fac65274e9dbd63e13d060682a5228000ab960ff8c177d7cf66b0555859b7eabbc866b71625626a11856e3573bf0592bfed@18.183.231.155:30303

5. การตรวจสอบ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซิงค์ได้ดังนี้ หากคุณเห็นข้อความ "Looking for peers" ต่อเนื่องแสดงว่าการเชื่อมต่อยังไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบคำสั่งซิงค์และสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ